Chvála Kristu!

Jsem (arci)ministrant Augustin a pokud máte zájem o moje řeči, můžete si je tady přečíst. Text je členěn na krátké myšlenky a je možné je číst v libovolném pořadí.